Je bent welkom op de school. Voor vragen, even kijken, iets meer te weten, en soms ook gewoon voor de gezelligheid. Voor de rest bieden we je hier zoveel mogelijk informatie. Mocht je iets missen, laat het ons dan weten.

Missie en visie

Wij willen onderwijs geven waar moed voor nodig is. We weten dat kennis belangrijk is en hoe het brein werkt. Dat passen we toe in ons onderwijs. Leren gebeurt overal. We staan open. Voor de wereld. Voor de toekomst. We worden blij van onderwijs dat echt is, met echte mensen, echte materialen en in de echte wereld. Zo willen we kinderen helpen op te groeien tot mensen die zin hebben in het leven. We willen onderwijs geven waar iedereen wat aan heeft, voor nu en voor later!

De school met zin

Of je kinderen bij ons kunnen doen waar ze zin in hebben? Liefst wel ja. Maar laat ons nu denken dat kinderen zin hebben om te leren. Tenminste als ze het gevoel hebben dat het zin heeft wát ze doen en dat ze kunnen leren op een manier die bij hen past. Welkom bij de school. De school met zin. Je kinderen hebben ander gereedschap nodig, dan het gereedschap dat jij ooit meekreeg. Wij leiden kinderen immers op voor de toekomst en niet voor het verleden. Op een manier waardoor ze nú ook echt kind kunnen zijn. Het fundament is uiteraard een stevige basis op het gebied van taal, lezen en rekenen. Maar om te leren tot oplossingen te komen is meer nodig. Want antwoorden vind je, oplossingen creëer je. Ze vragen tijd, energie, inspanning en nieuwsgierigheid. Daarom trekken we de wereld in. Naar verenigingen en bedrijven, de natuur in. We graven en vragen. Zien, horen en verzamelen. Want kinderen leren altijd en overal. Mensen leren altijd en overal. Tenminste als ze goed voor zichzelf zorgen. Want een gezond lijf en een gezonde geest is daarvoor wel een hele belangrijke voorwaarde. Beweging, voeding en de werking van ons brein geven we daarom de aandacht die ze verdienen. Dát samen maakt goed onderwijs. Onderwijs dat vanzelfsprekend voldoet aan de eisen die we daar in Nederland aan stellen. Maar bovendien onderwijs dat kinderen helpt om hun waarde in te zien. Kinderen die weten wat ze kunnen en willen. Die goed zorgen voor zichzelf en voor anderen. Kinderen die – nu en straks – zin hebben in het leven.

Het verhaal van het team

Er is werkelijk niets mooiers dan iemand tot zijn recht te zien komen. Een persoonlijkheid zien ontluiken, vertrouwen en geluk zien groeien. Wij zijn dan ook ontzettend gedreven om kinderen hun waarde te laten inzien. Die drive merk je. We weten wat we moeten doen om kinderen te laten ontdekken wat ze kunnen en willen. Maar ook wat we daarvoor moeten laten. We creëren de rust, ruimte en duidelijkheid die nodig is om te kunnen leren. Bovendien maken we op basis van wetenschap en vakmanschap keuzes. Niet alleen doen wat moet, maar vooral wat zin heeft. Op dat moment voor dat kind, voor de toekomst. Want we nemen kinderen serieus. Net als leren. Elk brein leert op dezelfde manier. Het leert het makkelijkst als doelen klein worden aangeboden en het daarna lang kan en mag trainen. Wij geven de instructies daarom kort en bondig door de leerkracht en laten onze leerlingen veel trainen met een leercoach. En trainen, dit kan voor iedereen anders zijn. Zo werken we samen aan de beste kansen voor alle leerlingen, want samen zie je meer en weet je meer. Samen hebben we écht een scherp oog en een luisterend oor. Onze leerkrachten en leercoaches weten immers maar al te goed waar het kind aan het einde van acht jaar basisonderwijs moet staan. Vakvrouwen en vakmannen die iedere dag opstaan met zin om eruit te halen wat er die dag in zit. Omdat ze de ruimte ervaren om te doen wat zin heeft en even te laten wat geen zin heeft, steeds met een doel voor ogen. Want als we doelen halen merken we dat iets lukt. En als iets lukt, word je pas echt gelukkig. Dat heeft zin en dat geeft zin.

Kernwoorden

Passie | Er is werkelijk niet mooiers dan iemand tot zijn recht te zien komen. Een persoonlijkheid zien ontluiken, vertrouwen en geluk zien groeien. Wij zijn ontzettend gedreven om kinderen hun waarde(n) te laten inzien. Zodat ze weten wat ze kunnen en wat ze willen, dat ze lichaam en geest goed onderhouden en tevreden zijn met zichzelf. De waarde voor zichzelf én hun waarde voor familie, vrienden en de wereld. Daarmee kunnen ze positief de hobbelige weg van het leven op. Betrokkenheid | Er is een groot verschil tussen luisteren en horen, tussen kijken en zien. Het een is de inspanning, de ander is het resultaat. Wij gaan voor het resultaat. Omdat we daarmee werken aan een stevige relatie. Met kinderen, ouders en onze omgeving. Moed | We weten wat we moeten doen om kinderen te laten ontdekken wat ze kunnen en willen. Én wat we daarvoor moeten laten. We creëren de rust, ruimte en duidelijkheid die nodig is om te kunnen leren. En op basis van wetenschap en vakmanschap maken we keuzes. Niet doen wat moet maar wat zin heeft. Op dat moment voor dat kind, voor de toekomst. Openheid | Échte oplossingen komen niet aanwaaien. Ze ploppen ook niet op, op je smartphone. Oplossingen vragen tijd, energie, inspanning en nieuwsgierigheid. Daarom trekken we de wereld in. Naar verenigingen en bedrijven, de natuur in. We graven en we vragen. Zien, horen en verzamelen. En maken fouten, want iedere fout brengt je een stap dichter bij de oplossing. Iedereen leert altijd en overal, van en met elkaar.

Het onderwijsconcept

Goed leren vraagt tijd, daarom nemen we hier ook 8 jaar de tijd voor. We willen nu leren, maar ook zorgen dat je leert voor lange tijd. We willen leren van elkaars kennis, kunde en vaardigheid. Daarom hebben we ons onderwijs in drie pijlers ingericht: Leren door kennis | Leren door beleven | Leren door gezond zijn. We kiezen hiervoor zodat iedereen precies kan weten wat we doen, waarom we het doen en wat we dan doen. Hier valt veel over te vertellen en dat doen we dan ook graag. Kom een keertje bij ons om te kijken, want dat werkt altijd beter!

Passend onderwijs

Wij vinden dat onderwijs voor iedereen passend moet zijn. Iedereen doet ertoe en iedereen hoort erbij. We kijken of we echt een goed passende plek voor jou hier op school hebben. Immers ieder kind verdient het onderwijs dat past, zodat een kind zich kan ontwikkelen en echt zichzelf kan zijn. We praten met jou en met je ouders. Als we het even niet meer weten vragen we andere mensen ons te helpen. Wij weten niet alles en kunnen niet alles, maar willen wel proberen om iedereen de beste en gelijke kansen op leren te geven. Passend bij het onderwijs waar je na de school naartoe zult gaan.

De schoolgids

In de schoolgids staat uitgelegd hoe we ons onderwijs geven. Als je dit leest weet je waarom we doen wat we doen. En ontdek je hoe we de dingen organiseren. Veel leesplezier!

Download
Download OBS-de-school-Schoolgids-2022-2023-definitief.docx.pdf

De schooltijden

De schooltijden zijn:
maandag: 8.30u. - 14.45u.
dinsdag: 8.30u. - 14.45u.
woensdag: 8.30u. - 12.30u.
donderdag: 8.30u. - 14.45u.
vrijdag: 8.30u. - 12.30u.

Je blijft de hele dag bij ons op school, daarom eten we ook samen. In de eerste pauze eten we groente of fruit. En in de tweede pauze willen we graag dat je een gezonde lunch eet. Wij zorgen voor melk, thee of water. De school is fan van eten en drinken dat je brein fit houdt.

Het bestuur

Onze school hoort bij een aantal andere scholen en samen heten we Stichting Akkoord!-po. Dit is een stichting voor openbaar onderwijs. Onze school en alle andere scholen van de stichting zijn openbaar. Dat wil zeggen dat iedereen er onderwijs kan krijgen, wie je ook bent, wat je ook gelooft of hoe je wil leven. We willen heel graag met anderen samenwerken en we zijn altijd bereid om een praatje te maken. We proberen het onderwijs steeds te verbeteren en houden vast aan idealen. We helpen je zelfstandig en zelfredzaam te zijn en goede keuzes te maken. En we willen dat je je veilig voelt en blij kan zijn. Wil je meer weten over stichting Akkoord? Ga dan naar deze link. https://akkoord-po.nl/

Ouderbetrokkenheid

Er is veel ouderbetrokkenheid op OBS de school. De school zorgt dat ouders weten wat er gebeurt op school. Over de ontwikkeling van kinderen zijn er regelmatig gesprekken ingepland en ook tussendoor kan er een praatje gemaakt worden. Dat noemen we educatief partnerschap. Ook streven we ernaar dat ouders kunnen zien en ervaren wat kinderen op school doen. Dat kan door mee te doen met activiteiten of presentaties van kinderen bij te wonen. De school wil midden in de wereld staan en daarvoor hebben we ouders nodig. Ouders die mee willen helpen met activiteiten. Of die iets interessants te vertellen hebben of iets willen laten zien. Trouwens, ook opa's, oma's, buren of ooms en tantes zijn welkom.

MR

MR staat voor medezeggenschapsraad. De raad bestaat uit twee ouders en twee juffen. De MR kijkt samen met directie of alles nog goed gaat op school. Soms moeten ze instemmen met een idee. Dit betekent aangeven of ze het een goed idee vinden of niet, soms geven ze advies om iets beter te gaan doen. Ook kijken ze samen met directie of we voldoende lestijd geven en of het geld op een goede manier besteed wordt aan het onderwijs. Je kunt de MR bereiken via mail: mr@deschoolopinternet.nl